Dr. Dušan Kermavner, 1903-1975

Dr. Dušan Kermavner, 1903-1975

Aleš Kermavner, 1946-1966 (lokacija 1A/6/11-13)

Dr. Dušan Kermavner


Pravnik, predvojni komunist in funkcionar, politični zgodovinar in publicist, po vojni sodelavec Ministrstva za zunanje zadeve in znanstveni sodelavec Inštituta za mednarodno gospodarsko politiko v Beogradu, pozneje bibliotekar, znanstveni svetnik NUK, dopisni član SAZU; dobitnik Kidričeve nagrade.

Aleš Kermavner


Sin Dušana Kermavnerja.

Študent filozofije, pesnik, član skupine OHO.
Add to
ARtour mobile

Create Your own guide and enjoy our free mobile app with following features:

  • Offline mode
  • Augmented Reality mode
  • Dynamic maps with navigation
  • Adding your own points
  • Audio guide
  • See all features