Miroslav Ploj (1862 - 1944)

Miroslav Ploj (1862 - 1944)

Doktor prava, podpredsednik senata kraljevine Jugoslavije, župan Maribora in predsednik Rotary kluba Maribor v letih 1933/34.

Miroslav Ploj se je rodil 14. junija 1862 na Ptuju. Osnovno šolo je prvi dve leti obiskoval v Ljubljani, nato pa okoliško in mestno na Ptuju. V gimnazijo je hodil v domačem mestu in v Mariboru, nato pa je študiral pravo v Gradcu in na Dunaju. 

Leta 1884 je delal kot odvetniški pripravnik v pisarni svojega očeta, že naslednje leto pa je odšel v državno službo in bil imenovan za pripravnika finančne prokurature na Dunaju. Leta 1889 je bil poklican na službovanje v finančno ministrstvo, kjer je ostal do leta 1899, ko je bil imenovan za dvornega svetnika najvišjega upravnega sodišča na Dunaju.

Od leta 1902 je bil podpredsednik Slovenske zveze, od leta 1909 pa predsednik Zveze južnih Slovanov. Prizadeval si je za enotno nastopanje južnih Slovanov ter se boril za koristi slovenskega uradništva in dijaštva, za enakopravnost slovenščine v šolah in uradih ter za slovensko univerzo.

V letih 1901–1911 je bil tudi poslanec ptujskega, ormoškega, ljutomerskega in gornjeradgonskega okraja v avstrijskem državnem zboru ter bil pet let načelnik takratnega Jugoslovanskega parlamentarnega kluba na Dunaju.

Od 1904 do 1910 je bil poslanec v štajerskem deželnem zboru. Leta 1910 pa je postal senatni predsednik najvišjega upravnega sodišča na Dunaju in s tem dosegel izredni položaj za Slovenca v Avstriji. 

Novembra 1918 je bil Ploj imenovan za šefa likvidacijske komisije Jugoslavije na Dunaju, julija 1920 za delegata v dunajski sekciji medzavezniške reparacijske komisije, oktobra 1921 pa je odšel v Pariz za finančnega eksperta jugoslovanske delegacije. To službo je opravljal do decembra 1922, ko je bil imenovan za velikega župana Maribora.

Upokojen je bil leta 1924, vendar že naslednje leto vpoklican nazaj v Pariz, kjer je ostal do leta 1930. Vmes je zastopal bivšo Jugoslavijo na raznih mednarodnih konferencah. Januarja 1932 je bil v bivši Jugoslaviji izvoljen za senatorja, naslednje leto pa za podpredsednika senata. V letih 1933/34 je bil predsednik Rotary kluba Maribor.

VIRI:

  • https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/oseba/ploj-miroslav/
  • https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi435921/
Add to
ARtour mobile

Create Your own guide and enjoy our free mobile app with following features:

  • Offline mode
  • Augmented Reality mode
  • Dynamic maps with navigation
  • Adding your own points
  • Audio guide
  • See all features