Ivan Vidmar (1883 - 1956)

Ivan Vidmar (1883 - 1956)

Magister farmacije, lastnik lekarne in predsednik rotary kluba Maribor v letih 1940/41.

Ivan Vidmar se je rodil leta 1883 v Skradu na Hrvaškem. V Zagrebu je dokončal študij farmacije in med leti 1910 in 1913 služboval v Mariboru v tedanji lekarni pri Zamorcu.

Prve svetovne vojne se je udeležil kot prostovoljec v srbski vojski. Leta 1919 se je vrnil v Maribor in zaprosil za koncesijo za ustanovitev nove lekarne, saj je menil, da Maribor potrebuje slovenskega lekarnarja, čemur pa so nasprotovali vsi nemški mestni lekarnarji. Tedanja slovenska vlada je Vidmarju koncesijo vseeno podelila in julija 1919 je bila v Mayerjevi hiši na Glavnem trgu št. 20 ustanovljena Lekarna pri sv. Arehu, ki jo je krasil kip sv. Areha.

Kot član izvršnega odbora je štajerske in slovenske lekarnarje zastopal v Lekarniški zbornici Jugoslavije v Beogradu in v njeni izpostavi v Ljubljani. S tem si je pridobil velik vpliv v Beogradu. Leta 1934 je tako dobil naziv "dvorni lekarnar", Lekarna pri sv. Arehu pa je postala "dvorna lekarna" s Karadjordjevićevimi grbi na izložbenih oknih. V Mariboru je bila to edina lekarna s tem nazivom in nasploh ena redkih v Sloveniji.

Ivan Vidmar je bil predsednik Kluba lekarnarjev Maribora in predsednik Lekarniške zadruge v Mariboru. Med leti 1940 in 1941 pa je bil tudi predsednik Rotary kluba Maribor.

Med nemško okupacijo je Vidmarju uspelo obdržati lekarno s pomočjo prijatelja, lekarnarja Koeniga, ki je imel pri nemških oblasteh dovolj vpliva, da je za Vidmarja pridobil dovoljenje za bivanje v Mariboru, medtem ko so ostale nemške in hrvaške lekarnajre izselili. Vidmar je ostal lastnik lekarne do septembra 1949, ko so jo podržavili.

Do svoje smrti, 23. 9. 1956, je ostal honorarni uslužbenec galenskega laboratorija v Mariboru.

VIR:

  • Hribernik, B. (2006). Prvi Rotary klub na Slovenskem. Slike in dokumenti Rotary kluba Maribor iz obdobja 1930 -1941. Maribor: SPEM Komunikacijska skupina.
Add to
ARtour mobile

Create Your own guide and enjoy our free mobile app with following features:

  • Offline mode
  • Augmented Reality mode
  • Dynamic maps with navigation
  • Adding your own points
  • Audio guide
  • See all features