Franjo Lipold (1885 - 1970)

Franjo Lipold (1885 - 1970)

Odvetnik, mariborski podžupan in mestni načelnik.

Franjo Lipold se je rodil 23. marca 1885 v Celju. Leta 1904 je maturiral v Novem mestu ter nato študiral pravo v Gradcu in Pragi. Doktor prava je postal leta 1909 in kot odvetniški pripravnik služboval v Novem mestu, Celju in Ljubljani. Po prevratu leta 1918 se je ustalil v Mariboru, kjer je odprl svojo odvetniško pisarno.

Postal je soustanovitelj Mariborske tiskarne d.d. in časopisov Tabor ter Večernik. Leta 1924 je bil izvoljen za občinskega svetnika, v času županovanja dr. Josipa Leskovarja in dr. Alojzija Juvana pa je bil podžupan mesta Maribor. Leta 1931 je bil po odloku kraljeve banske uprave imenovan za mariborskega mestnega načelnika. Občino Maribor je vodil do septembra 1935.

Kot podžupan in župan Maribora je aktivno sodeloval pri velikih gradbenih mestnih projektih, kot so gradnja hiš Vurnikove delavske kolonije, kopališča na Mariborskem otoku in stanovanjskih hiš v Metelkovi ulici, obnova oskrbnišnice, izgradnja šolskega poslopja v magdalenskem predmestju, urejen Delavski azil, urejen paviljon s čolnarno pri Treh ribnikih, itd. Posebno pozornost namenjal mestni socialni politiki ter razvoju turizma. Prav tako se je močno zavzemal za mladino.

Bil je vodilna sila Mariborskega tedna, predsednik Olepševalnega društva za Maribor in predsednik Okrajnega cestnega odbora. Že v začetku svojega mandata je izvedel reorganizacijo mestne uprave, s čimer je mestno gospodarsko poslovanje ločil od upravnega poslovanja občine.

Ob nastopu okupacije aprila 1941 je bil skupaj z ženo dva meseca zaprt v zbirnem taborišču v Melju, kasneje pa je bil izgnan v Srbijo, kjer je živel štiri leta. Za tem se je vrnil v Maribor, kjer je imel še nekaj časa odprto odvetniško prakso, kasneje pa se je zaposlil kot pravni referent na občini Košaki.

Umrl je 24. junija 1970 v Mariboru.

VIRI:

  • https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/oseba/lipold-franjo/
  • https://sl.wikipedia.org/wiki/Franjo_Lipold
Add to
ARtour mobile

Create Your own guide and enjoy our free mobile app with following features:

  • Offline mode
  • Augmented Reality mode
  • Dynamic maps with navigation
  • Adding your own points
  • Audio guide
  • See all features