Ulaz u groblje - Skulptura Umornog putnika

Ulaz u groblje - Skulptura Umornog putnika

Tipologija
Na ulazu u groblju postavljena je skulptura "Umorni putnik". Tipska je forma tema umornoga hodočasnika koji odmara oslonjen na križ, kakva se kao nadgrobno obilježje pojavljuje na  povijesnim grobljima, ponekad u izvedbi značajnih kipara, uglavnom u posljednjoj četvrtini 19. st. Kameni postament je, kao u karlovačkom primjeru, uvijek  visok, s profilacijama, izduženog šesterokutnog tlocrta, a skulpture se neznatno razlikuju tek u obradi detalja i fizionomiji.
Add to
ARtour mobile

Create Your own guide and enjoy our free mobile app with following features:

  • Offline mode
  • Augmented Reality mode
  • Dynamic maps with navigation
  • Adding your own points
  • Audio guide
  • See all features