Familiegravsted - Bohr-familien

Familiegravsted - Bohr-familien

Niels Bohr var videnskabsmand og blev i 1922 tildelt nobelprisen i fysik. Inden da havde han grundlagt Københavns Universitets Institut for Teoretisk Fysik, som i dag er kendt som Niels Bohr Instituttet.

Gravmonumentet, som er et af kirkegårdens største, står på et familiegravsted, hvor flere generationer af Bohr-slægten er begravet. Monumentet er oprindeligt rejst for Niels Bohrs far, Christian Bohr, der som flere af de øvrige familiemedlemmer i gravstedet også var videnskabsmand.

  • Et af symbolerne på gravmonumentet symboliserer Bohr-familiens anlæg for tankearbejde. Hvilket?

Engang var familiegravsteder udbredte i Danmark, og der blev i forbindelse med begravelser ofte købt så store gravsteder, at flere generationer af familiens medlemmer med tiden ville kunne blive begravet der. Spor af denne tradition kan ses på Assistens Kirkegårds gamle gravmonumenter, som ofte rummer mange navne og/eller står sammen med andre monumenter i det samme gravsted. 

  • Hvor mange navne er der nævnt på gravstenene i Bohr-familiens gravsted?

I dag er der i Danmark langt færre familiegravsteder end tidligere, og ofte ser man kun et enkelt eller to navne på gravmonumenterne. Samtidig vælger mange i dag at blive begravet i store fællesgrave uden gravsten.

  • Prøv at reflektere over, hvorfor det mon har udviklet sig sådan. Hvordan er det er i jeres egen familie?
  • Find flere gravsteder, hvor I kan se, at flere generationer af samme familie ligger begravet sammen (tag billede).
Add to
ARtour mobile

Create Your own guide and enjoy our free mobile app with following features:

  • Offline mode
  • Augmented Reality mode
  • Dynamic maps with navigation
  • Adding your own points
  • Audio guide
  • See all features