KUKLA KAREL (1867.-1913.)

KUKLA KAREL (1867.-1913.)

kapelnik i skladatelj

Rođen u Češkoj, Konzervatorij (za kontrabas) završio u Pragu kao i trogodišnji nauk za crkvenu glazbu kod Skoherskyja.

Član praške Opere sve do polaska u Hrvatsku.

1891. dolazi u Senj kao kapelnik i orguljaš. Pored crkvene glazbe komponira dramske i lirske pjesme (na tekstove A. Šenoe, R. Katalinića Jeretova, L. Vukelića Kosinjanina), sklada i tri glagoljske mise na predlošku staroslavenskih tekstova te operu Aspa.

Bio je predavač na gimnazijskom zavodu u Senju. Početkom 1906. dolazi na Sušak te na sušačkoj gimnaziji do 1912. radi kao profesor muzike i orguljaš za potrebe gimnazije. Bavio se i privatnom podukom te bio zborovođa Jadranske vile i Primorskog Hrvata, u to vrijeme jedinih pjevačkih društava na Sušaku.

Uz sve aktivnosti, Kukla je našao vremena i za sport, igrao je nogomet za SK Spartu.

Lokacija grobnog mjesta: TRSAT (E-8-37)

Add to
ARtour mobile

Create Your own guide and enjoy our free mobile app with following features:

  • Offline mode
  • Augmented Reality mode
  • Dynamic maps with navigation
  • Adding your own points
  • Audio guide
  • See all features