Add to my guide

Pomembne osebe in spomeniki na pokopališču Dobrava

Pokopališče Dobrava je unikatno območje kulturne dediščine, na katerem najdemo številne kulturne spomenike ter grobove nekaterih zelo pomembnih osebnosti iz življenja sodobnega Maribora.