Pesnik in borec za severno mejo

Pesnik in borec za severno mejo

Rojen v Kamniku leta 1874. Slovenski pesnik, general in borec za severno mejo.
Izobrazbo si je pridobil na vojaških šolah v tedanji Avstro-Ogrski državi. Konec prve svetovne vojne je pričakal kot major. S hitro mobilizacijo je ustanovil slovensko vojsko in razorožil nemške oddelke v Mariboru. S svojim odločnim nastopom je omogočil, da je Maribor ostal slovenski. Velike zasluge ima tudi pri bojih za slovensko severno mejo.

Vojaško kariero je končal z upokojitvijo leta 1923. Tedaj se je posvetil kulturnemu delovanju in izdal pesniško zbirko Kitica mojih.

Umrl je leta 1934. Mariborčani so mu postavili spomenik na po njem poimenovanem trgu.
Add to
ARtour mobile

Create Your own guide and enjoy our free mobile app with following features:

  • Offline mode
  • Augmented Reality mode
  • Dynamic maps with navigation
  • Adding your own points
  • Audio guide
  • See all features