Symboler/inskriptioner - Andreas Bodenhoff

Symboler/inskriptioner - Andreas Bodenhoff

Det store monument på Bodenhoff-familiens gravsted er et af kirkegårdens mest kostbare. Det er sat over den stenrige købmand Andreas Bodenhoff, som døde i 1796.

Mange af gravmonumenterne på denne gamle del af Assistens Kirkegård er fyldt med symboler, som man kun sjældent ser på gravmonumenter fra nutiden. Symbolerne henviser ofte til den afdødes liv.

  • På Andreas Bodenhoffs gravmonument er der flere symboler, som handler om hans rigdom. Hvilke?
  • Find symboler på andre gravmonumenter i nærheden og diskuter, hvad de mon symboliserer.

Inskriptionen (teksten) på Bodenhoff-familiens gravmonument er meget lang, og den er holdt i et sprog, som i dag virker gammeldags. Men der er én ting ved inskriptionen, som ikke er forældet, nemlig at den kun nævner positive ting om de afdøde. Tendensen til positive karakteristikker af de afdøde kendetegner indskrifter fra alle tidsperioder.

  • Hvorfor tror I, at vi helst skriver positive ting om de døde på deres gravsten?
  • Kan I finde andre eksempler på dette på gravmonumenter i nærheden?
Add to
ARtour mobile

Create Your own guide and enjoy our free mobile app with following features:

  • Offline mode
  • Augmented Reality mode
  • Dynamic maps with navigation
  • Adding your own points
  • Audio guide
  • See all features