Symboler - Peter Faber

Symboler - Peter Faber

Peter Faber var digter og skrev bl.a. julesangen ”Højt fra træets grønne top” - den er fra 1847. Han var også chef for telegrafvæsenet i 25 år. Telegrafen var på Peter Fabers tid - længe før mobiltelefonens udbredelse - en ny og skelsættende kommunikationsteknologi, som Faber altså var med til at udbrede i Danmark.

Peter Faber gravsted ligger på Assistens Kirkegårds ældste afdeling, hvor der er mange gravmonumenter med specielle inskriptioner og særlige udsmykninger.

Udsmykningerne er ofte genstande eller symboler, der fortæller noget om den afdøde og den tid, vedkommende levede i. Det kan f.eks. være redskaber, der belyser hvad den døde arbejdede med; korset som udtryk for den afdødes kristne tro, eller bikuben som symbol på flid og sparsommelighed.

I dag kan mange af symbolerne på de gamle gravmonumenter være svære af afkode/forstå betydningen af.

  • På Peter Fabers gravmonument er der en lyre, en bøgegren og en egegren. Søg på nettet og find ud af, hvad de symboliserer.
  • Find minimum to andre symboler på gravmonumenter i nærheden og undersøg også deres betydning.
Add to
ARtour mobile

Create Your own guide and enjoy our free mobile app with following features:

  • Offline mode
  • Augmented Reality mode
  • Dynamic maps with navigation
  • Adding your own points
  • Audio guide
  • See all features