Særlig afdeling - Katolsk

Særlig afdeling - Katolsk

På de Københavnske kirkegårde er der en del særlige afdelinger, hvor de døde - ofte mindretal - er fælles om at have et tilknytningsforhold til en bestemt nationalitet, religion eller noget helt tredje. På Assistens Kirkegård er der f.eks. to russisk-ortodokse afdelinger, en afdeling for hjemløse og en afdeling for homoseksuelle. Der er også denne katolske afdeling, som blev etableret i 1863. Her kan personer med et katolsk ståsted vælge at bliver begravet.

Katolsk afdeling er ikke tydeligt afgrænset fra resten af kirkegården, og der er heller ikke et skilt, hvor der står, at man nu befinder sig i et området med mange katolikker begravet. Ofte kan man dog som besøgende godt se, at man befinder sig på en særlig afdeling, f.eks. ved at kigge på gravmonumenternes udsmykninger og inskriptioner.

  • Se jer omkring og diskuter, hvordan det kan ses, at I befinder jer på en kirkegårdsafdeling for katolikker. Tag evt. et billede af de særlige kendetegn, I finder frem til.

Den katolske afdeling rummer et areal med over 100 grave for det katolske nonnesamfund Sct. Joseph Søstrene. I kan genkende dem på gravstenene, som er ensartede sorte, opretstående plader (kaldet "tavler").

  • Find de sorte tavler og diskutere, hvorfor nonnernes gravsten mon er så ensartede og rummer så relativt få informationer om hver enkelt afdød.

Katolsk afdeling rummer også et andet afgrænset areal med i alt 23 ensartede hvide tavler. Der er en låge ind til disse grave - I må gerne gå ind.

  • Kan I regne ud, hvilken begivenhed de hvide tavler knytter sig til?
Add to
ARtour mobile

Create Your own guide and enjoy our free mobile app with following features:

  • Offline mode
  • Augmented Reality mode
  • Dynamic maps with navigation
  • Adding your own points
  • Audio guide
  • See all features