Hvordan ser et gravsted ud? - Hans Scherfig

Hvordan ser et gravsted ud? - Hans Scherfig

Hans Scherfigs gravsted skiller sig på flere måder ud fra andre gravsteder på kirkegården og nok også fra de flestes forestillinger om, hvordan et gravsted og en gravsten ser ud.

  • Prøv at reflektere over, hvordan I selv tænker, at et gravsted ser ud, og hvordan Hans Scherfigs gravsted og monument adskiller sig fra det. Synes I f.eks., at der mangler noget? 

Hans Scherfig var forfatter og maler, og skildpaddeskulpturen blev oprindeligt slet ikke skabt som et gravmonument, men som et kunstværk. I mange år stod den i Scherfigs egen have, men ved hans død kom den med ham på kirkegården for at markere, hvor han ligger begravet.

  • Find andre gravsteder/gravmonumenter i nærheden, som I synes skiller sig ud fra jeres forestillinger om et "normalt" gravsted. Tag et billede af dem.
Add to
ARtour mobile

Create Your own guide and enjoy our free mobile app with following features:

  • Offline mode
  • Augmented Reality mode
  • Dynamic maps with navigation
  • Adding your own points
  • Audio guide
  • See all features