Gavegivning - Dan Turèll

Gavegivning - Dan Turèll

Dan Turèll var en dansk forfatter og digter, som fra slutningen af 1960'erne og frem til sin død i 1993 stod bag en lang række digtsamlinger, romaner, artikler m.m.

Der er plantet et æbletræ ved hans gravsted, måske som reference til digtet ”Begravelses-Blues”, hvor Turèll bl.a. skriver: ”Begrav mig i en æblehave/Så jeg kommer til at røre/jeres læber igen”.

Selvom det er mange år siden, at Dan Turéll døde, sker det ofte, at folk opsøger hans gravsted og lægger ting foran monumentet - altså giver den døde en gave. Nogle af genstandene bliver liggende, mens andre løbende udskiftes.

  • Diskuter hvorfor folk mon opsøger Dan Turèlls gravsted og lægger en gave?
  • Hvilke ting ligger der ved Dan Turèlls gravsted i dag, og hvorfor tror i at det er lige præcis de ting nogen har lagt?
  • Find to andre gravsteder, hvor der er lagt en eller flere gaver til den afdøde (tag et billede).
Add to
ARtour mobile

Create Your own guide and enjoy our free mobile app with following features:

  • Offline mode
  • Augmented Reality mode
  • Dynamic maps with navigation
  • Adding your own points
  • Audio guide
  • See all features