Frihedskæmpergravsted i parkområde - Kay Helge Svendsen

Frihedskæmpergravsted i parkområde - Kay Helge Svendsen

Under besættelsen af Danmark i 1940-1945 var Kay Helge Svendsen en del af modstandsbevægelsen. Han hjalp bl.a. med at sejle flygtninge og våben over Øresund. I 1944 blev han arresteret og sendt i kz-lejr. Det ophold kostede ham livet. 

Kay Helge Svendsens gravsted er et såkaldt frihedskæmpergravsted, hvilket bl.a. betyder, at gravstedet er fredet og ikke må flyttes eller nedlægges. Det renholdes og plejes desuden efter særlige regler. Frihedskæmpergrave har også en såkaldt frihedskæmperplakette i bronze på gravmonumentet. 

  • Læs inskriptionen (teksten) på Kay Helge Svendsens gravsten og diskuter, hvad den mon betyder.

Der er ikke så mange gravsteder tilbage i området omkring Kay Helge Svendsens grav. Det gælder for mange områder på kirkegården, at der efterhånden er god plads. Det skyldes, at københavnerne ikke i lige så høj grad som tidligere bliver kistebegravet. I stedet bliver de kremeret, og urnen med asken nedsættes ofte i fællesgrave, hvor urnerne står tæt. På Assistens Kirkegård bliver de områder, hvor der ikke er så mange gravsteder tilbage, brugt som en slags lokal kirkegårdspark. Gravmonumenter, der som Kay Helge Svendsens er beskyttet af fx en fredning, bliver dog stående og udgør dermed en del af kirkegårdsparken.

  • Kom med mindst ét argument for og ét argument imod, at områder af kirkegården omdannes til en slags park.
Add to
ARtour mobile

Create Your own guide and enjoy our free mobile app with following features:

  • Offline mode
  • Augmented Reality mode
  • Dynamic maps with navigation
  • Adding your own points
  • Audio guide
  • See all features