Fredet gravsted - Richard Gradhandt

Fredet gravsted - Richard Gradhandt

På Assistens Kirkegård er der i alt 8 gravsteder, som anses som så vigtig dansk kulturarv, at de er fredede og derfor aldrig må nedlægges. Richard Gradhandts gravsted er ét af dem. 

At Richard Gradhandts gravsted er fredet, skyldes hans engagement i den begivenhed, som førte til hans død.

  • Læs teksten på gravmonumentet, og læg særligt mærke til årstallet for Gradhandts død, og hvad han lavede ved sin død. Hvorfor tror I, at hans gravsted er fredet?

Kirkegårdenes gravsten er oftest sat af børn/efterkommere til minde om ældre familiemedlemmer. Tit fremgår det af indskriften, hvor der f.eks. kan stå "Til minde om min elskede moder" eller "Her hviler vores kære far".

  • Se på Richard Gradhandts gravmonument. Hvor gammel var han, da han døde, og hvem har sat monumentet for ham?
Add to
ARtour mobile

Create Your own guide and enjoy our free mobile app with following features:

  • Offline mode
  • Augmented Reality mode
  • Dynamic maps with navigation
  • Adding your own points
  • Audio guide
  • See all features