Franc Saleški Finžgar

Franc Saleški Finžgar

1871-1962 (lokacija 8A/a1/3)
Duhovnik, pripovednik in dramatik, tudi mladinski pisatelj, redni član (S)AZU in načelnik razreda za umetnost, predsednik Nove založbe, tajnik in urednik Mohorjeve družbe, urednik Mladike, pobudnik akcije za odkup Prešernove rojstne hiše; dobitnik Prešernove in Levstikove nagrade.
Add to
ARtour mobile

Create Your own guide and enjoy our free mobile app with following features:

  • Offline mode
  • Augmented Reality mode
  • Dynamic maps with navigation
  • Adding your own points
  • Audio guide
  • See all features