Edvard Kocbek

Edvard Kocbek

1904-1981 (lokacija 53B/3/16+17)
Pesnik, avtor več zbirk, pripovednik, urednik in publicist, ustanovitelj revije Dejanje, tudi politik, predstavnik krščanske skupine v Osvobodilni fronti, član Vrhovnega plenuma Osvobodilne fronte in Izvršnega odbora Osvobodilne fronte, soavtor in sopodpisnik Dolomitske izjave, po vojni med drugim minister, podpredsednik prezidija Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije, po izidu zbirke novel Strah in pogum umaknjen iz političnega življenja; dobitnik Prešernove nagrade.
Add to
ARtour mobile

Create Your own guide and enjoy our free mobile app with following features:

  • Offline mode
  • Augmented Reality mode
  • Dynamic maps with navigation
  • Adding your own points
  • Audio guide
  • See all features