Tratno pokopališče

Tratno pokopališče

Za izvajanje pokopov se zaenkrat uporablja le tratni del pokopališča Dobrava.

Čeprav se je za izvajanje pokopov v osnovi predvidevalo celotno danes ograjeno območje pokopališča Dobrava, se v ta namen zaenkrat uporablja le tratni del, predvsem ko govorimo o klasičnih zemeljskih pokopih. Prostorsko organizacijski motiv tratnega pokopališča je osrednja jasa, obdana s krožno potjo.

Tipi grobov na tratnem pokopališču

Na tratnem delu pokopališča Dobrava so predvideni 3 osnovni tipi grobov: enojni ali družinski (poglobljeni) grob, vrstni grob in žarni grob. Vsak od njih ima s pokopališčkim redom določene dimenzije in osnovne značilnosti ureditve, ki jih morajo najemniki grobov upoštevati.

Posebnost tratnega pokopališča

Prvotna zasnovana zelene travnate površine z manjši spominskimi obeležji je preveč odstopala od tradicionalne zasnove tedanjih slovenskih pokopališč. Posledično se je sčasoma dopustilo manjše krajinsko arhitekturne odmike od prvotne zasnove, kot je plošča na žarnem grobu ter cvetje okrog enojnih in družinskih grobovih. Kljub temu ostajajo tratni grobovi in s cipresami ločena grobna polja posebnost dobravskega pokopališča.


Add to
ARtour mobile

Create Your own guide and enjoy our free mobile app with following features:

  • Offline mode
  • Augmented Reality mode
  • Dynamic maps with navigation
  • Adding your own points
  • Audio guide
  • See all features