Poslovilni objekt

Poslovilni objekt

Osrednji in hkrati najbolj markanten objekt na pokopališču Dobrava je poslovilni objekt.

Zasnova poslovilnega objekta

Osrednji in hkrati najbolj markanten objekt na pokopališču Dobrava je poslovilni objekt, ki ga je zasnoval arhitekt Vlado Emeršič, takrat zaposlen pri podjetju Komunaprojekt. Idejna zasnova je vsebovala poslovilno dvorano, devet vežic, pisarne in ostale spremljajoče objekte. Danes je v uporabi šest vežic in en prostor, ki je bil preurejen kot prostor za poslovitve od pokojnika.

Notranjost poslovilnega objekta
Notranjost objekta je načrtoval Mirko Zdovc. Zanimivost v poslovilni dvorani je umetniška instalacija z naslovom "Makro in mikrokozmos", ki jo je oblikoval svobodni umetnik Slavko Tihec, avtor številnih drugih pomembnih instalacij v Mariboru in Sloveniji.
Add to
ARtour mobile

Create Your own guide and enjoy our free mobile app with following features:

  • Offline mode
  • Augmented Reality mode
  • Dynamic maps with navigation
  • Adding your own points
  • Audio guide
  • See all features